PROFESJONALNE INSPEKCJE DRONAMI

Przedstawiamy kompleksowy system zobrazowań terenu i infrastruktury z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych. Działamy kompleksowo – od planowania lotów i zadań technicznych, poprzez dostarczenie materiałów i analizę danych, aż po szkolenia dla operatorów. Dzięki bogatemu doświadczeniu w zastosowaniu technologii bezzałogowych jesteśmy w stanie zaoferować usługi najwyższej jakości przeznaczone dla branż zewnętrznych. Współpraca ze specjalistami z zakresu fotogrametrii pozwala nam na kompleksową obsługę projektów z zakresu tworzenia ortofotomap multispektralnych światła widzialnego oraz bliskiej podczerwieni, a także na tworzenie numerycznych modeli terenu oraz jego pokrycia.

DRONE2

BRANŻE

Dzięki dronom można dużo efektywniej prowadzić inspekcje infrastruktury przesyłowej. W trakcie lotu badany jest stan izolacji i uchwytów przewodów, stan mostków, odstępników i tłumików drgań oraz stan połączeń zaprasowanych. Monitorowany jest również stan otoczenia linii, zadrzewienie przecinek, skrzyżowania z innymi obiektami oraz lokalizowanie samowoli budowlanych. Bezzałogowce świetnie sprawdzają się przy weryfikacji stanu przewodów roboczych i odgromowych oraz ich zwisów. Sprzęt, za pomocą którego przeprowadzamy inspekcje dokładnie bada również stan słupów pod względem korozji, pionu konstrukcji, gniazd na słupach, ilości kątowników oraz stan stopni włazowych. Po wykonaniu nalotu przygotowujemy pełne raporty inspekcyjne ze wskazaniem lokalizacji podzespołów o obniżonym stanie technicznym obejmującą zdjęcia perspektywistyczne i szczegółowe zdjęcia o wysokiej rozdzielczości. Generujemy dokumentację GIS przy generowaniu ortofotomap, 
numerycznych modeli pokrycia terenu wraz z klasyfikacją terenową. Ponadto mamy możliwość dostarczenia wizualizacji trójwymiarowych, obliczenia spadków terenowych i kontrolę nachylenia terenu.

Drony w rolnictwie otworzyły niespotykane dotąd możliwości nadzoru wzrostu roślin oraz kontroli przyrostu biomasy. Technologia pozwala na dokładną analizę terenu oraz możliwość wyszczególnienia miejsc, w których pojawiają się braki w nawodnieniu, ubytki w gruncie czy bezpośrednie zagrożenie chorobami lub szkodnikami. Mapy wskaźnika wegetacji oraz klasyfikacje terenowe wykonywane za pomocą naszych dronów pokazują różnice w zdrowych i chorych roślinach oraz umożliwiają precyzyjne określenie czasu zbiorów.

Dzięki materiałom zdobytym podczas nalotów można stworzyć kompletną dokumentację szkód dla firm ubezpieczeniowych oraz ocenę szkód spowodowanych warunkami meteorologicznymi. Weryfikacja stanu rozwojowego i kondycji roślinności za pomocą dronów pozwala na prognozowanie plonów i biomasy uzyskanej przez ekosystem oraz szczegółową optymalizację procesów nawożenia.

Ponadto, dzięki naszym dronom można wykonywać pomiary weryfikujące w celu wypełnienia wniosków o dotacje Unii Europejskiej, pomiary powierzchni, odległości, spadków terenu i ocenę zniszczeń spowodowaną aktywnością dzikich zwierząt.

GSM

Maszty telefonii komórkowej powinny być kontrolowane na bieżąco, żeby drobne problemy nie przerodziły się w duże i kosztowne naprawy. Bezpieczeństwo i dostęp są niezwykle istotne w procesie inspekcyjnym. Wykorzystujemy małe, łatwe w manewrowaniu bezzałogowce, z których można zobaczyć praktycznie każdy fragment infrastruktury i obejrzeć go pod każdym kątem. Transmisje wysokiej rozdzielczości pozwalają na podejmowanie decyzji dotyczących sposobu konserwacji lub procedury napraw, które mogą być podjęte bez zbędnej zwłoki. Dane mogą być przechowywane i porównywane z monitoringiem z poprzednich nalotów, co umożliwia efektywne planowanie i finansowanie konserwacji. Dokładne zdjęcia pozwalają na szybkie wyszukiwanie elementów o obniżonym stanie technicznym, a precyzyjne pomiary pozwalają na sprawdzanie odchylenia masztu względem pionu. Możliwe jest również badanie infrastruktury wokół masztu, co pozwala na dokładne określenie bezpiecznych odległości.

Dane multispektralne pozwalają na zdobycie o wiele pełniejszej informacji o terenie, niż tradycyjna fotografia satelitarna. Na podstawie analizy światła odbitego przez różne fragmenty terenu można wyciągać wnioski na temat składu i wilgotności gleby, a także rodzaju roślinności zasiedlającej teren.

Dane te pozwalają na identyfikację określonych gatunków drzew, a także ocenę stanu drzewostanów, np. kondycji roślin, fazy kwitnienia, pylenia, infekcji pasożytniczych. Naloty pozwalają na wyznaczanie ścieżek migracji zwierząt na dużych terenach oraz kartowanie miejsc dotkniętych klęskami żywiołowymi, takimi jak pożary, trąby powietrzne czy powodzie. Efektywne wyszukiwanie miejsc ryzyka pożarowego dzięki kamerze termowizyjnej pozwala zapobiegać pożarom jeszcze z poziomu ściółki. Możliwe jest dokładne określanie rozmiaru i kształtu ptasich gniazd oraz monitorowanie przemieszczania się zwierząt w terenie. Drony umożliwiają pełny monitoring przyrodniczy i wyszukiwanie nielegalnych składowisk odpadów, wraz z monitoringiem objętości składowanych odpadów. Określanie ilości zalegającego martwego drewna w lasach i sprawdzanie stanu drzewostanów za pomocą dronów pozwala przeprowadzać miarodajne inwentaryzacje przyrodnicze.

Ponadto drony umożliwiają dokładną lokalizację samowoli budowlanych, kartowanie siedlisk leśnych oraz inspekcje wizualne wraz z możliwością ciągłej aktualizacji leśnej mapy numerycznej.

Wiatraki na  farmach wiatrowych składają się z materiałów kompozytowych, które często kryją drobne wady lub braki materiału trudne do wykrycia przy użyciu konwencjonalnych metod. Defekty materiału, z którego składają się łopaty doprowadziły w przeszłości do katastrof, które zmniejszyły zaufanie publiczne w rezultacie spowalniając rozwój branży. Przyczynami defektów mogą być niesprzyjające warunki pogodowe (np. silny wiatr), zderzenia z ptakami, wysokie zasolenie wody i powietrza. Inspekcje stanu technicznego elektrowni wiatrowych stanowią istotną część całkowitych kosztów generowania energii elektrycznej w energetyce wiatrowej, a dzięki wykorzystaniu dronów mogą one być tańsze, dokładniejsze i częstsze. Dodatkowo, prowadzenie monitoringu za pomocą technologii bezzałogowej pozwala na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych prac oraz dotarcie do miejsc dotychczas niedostępnych.

Drony mogą również monitorować stan instalacji fotowoltaicznych, zwłaszcza przy wykorzystaniu kamer termowizyjnych. Technika bezzałogowa jest także wykorzystywana przy inspekcjach instalacji hydroenergetycznych.

Kilometry ciepłowniczych sieci przesyłowych wymagają stałego monitoringu. Do tej pory wiązało  się to z koniecznością korzystania z metod pieszych inwentaryzacji, które były mało efektywne. Alternatywą było wykorzystanie technologii śmigłowcowych, co wiązało się ze znacznym wzrostem kosztu monitoringu. Wykorzystanie dronów do inspekcji sieci ciepłowniczych pozwala na dużo szybszą realizację prac, znaczne zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Wykorzystanie sensorów termowizyjnych pozwala na zidentyfikowanie istniejących nieszczelności. Technologia bezzałogowa oraz zastosowanie technik termowizyjnych umożliwia prowadzenie inspekcji zarówno instalacji naziemnych, jak i tych znajdujących się pod powierzchnią gruntu.

Technologia bezzałogowa jest użytecznym narzędziem dla zarządców nieruchomości, zwłaszcza w przypadku obiektów o złożonej konstrukcji bądź nieprzeciętnych gabarytach. Dostęp możliwy wykorzystaniu dronów pozwala na szczegółowy monitoring stanu technicznego budynków, a także identyfikację powstałych usterek, rdzy lub zniszczeń dokonanych przez ludzi lub zwierzęta. Szerokie zastosowania ma technologia termowizyjna, która pozwala kontrolować szczelność budynków i zapobiegać stratom ciepła.

USŁUGI

 • Ortofotomapy
 • Obrazowanie i dokumentacja miejsc dotkniętych klęskami żywiołowymi (wiatrołomy, trąby powietrzne, powodzie) oraz wyszukiwanie ryzyka pożarowego
 • Monitorowanie przemieszczania się zwierząt w terenie
 • Monitoring przyrodniczy i wyszukiwanie składowisk odpadów
 • Określanie ilości  martwego drewna zalegającego w lasach
 • Monitoring objętości składowanych odpadów
 • Lokalizacja samowoli budowlanych
 • Sprawdzanie stanu drzewostanów
 • Inspekcje wizualne
 • Numeryczne modele pokrycia terenu mogące posłużyć do wyznaczenia przekrojów, spadków terenu oraz dokonywania precyzyjnych pomiarów odległości, powierzchni, objętości.
 • Inspekcje infrastruktury przemysłowej: naloty w terenie, także w miejscach o utrudnionym dostępie lub nietypowych gabarytach.
 • Badanie stanu m.in. izolacji i uchwytów przewodów, mostków, odstępników i tłumików drgań, połączeń zaprasowanych, otoczenia linii, zadrzewienia przecinek, przewodów roboczych i odgromowych, oraz ich zwisów. Sprzęt, za pomocą którego przeprowadzamy inspekcje, dokładnie bada również stan słupów pod względem korozji, pionu konstrukcji, gniazd na słupach, ilości kątowników oraz stan stopni włazowych.
 • Po wykonaniu nalotu przygotowujemy pełne raporty inspekcyjne ze wskazaniem lokalizacji podzespołów o obniżonym stanie technicznym. Dokumentacja obejmuje zdjęcia perspektywistyczne i szczegółowe fotografie o wysokiej rozdzielczości. Oferujemy także dokumentację GIS przy generowaniu ortofotomap, numerycznych modeli pokrycia terenu wraz z jego klasyfikacją.
 • Zgromadzone dane z systemów bezzałogowych są przetwarzane w  ortofotomapy multispektralne o rozdzielczości nawet 1 cm na piksel w skali barw RGB, podczerwieni oraz widmie termowizyjnym.
 • Wizualizacje trójwymiarowe i mapping 3D .

KONTAKT

CENTRALA

tel: +48 698 679 679
tel: +48 22 100 68 04
fax: +48 22 100 68 05

@: biuro@lampart.co

Marketing i PR
@: marketing@lampart.co
@: wizerunek@lampart.co

Lampart Group S.A.
ul. Grójecka 194 lok. 127
02-390 Warszawa

REGON: 147194496
NIP: 5213669304
KRS: 0000504539

Zapraszamy do kontaktu!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości